ביטוח עסק

פתרונות ששומרים על העסק שלכם

כל בית עסק חשוף לסיכונים ולפגיעה בהתנהלותו העסקית התקינה. צוות מומחי יוסי כבירי – סוכנות לביטוח, יתאים לבית העסק שלכם כיסויים מתאימים לפי בחירתכם, וידאג ליציבותו הפיננסית.

כדי להציע לכל בית עסק סל כיסויים מספק ומשתלם, צריך להכיר לעומק את תחום הביטוחים העסקיים. הצוות המקצועי ביוסי כבירי – סוכנות לביטוח, מתמחה בתחום זה, פועל בהצלחה מול חברות ומשרדים מקצועיים ומתאים לכל אחד מהם, לפי בחירתו, כיסוי מקיף, אמין ואיכותי.

מה כוללים ביטוחים עסקיים?

אי אפשר להמעיט בחשיבותו של חוסן פיננסי, כשמדובר בבית העסק שלכם. בתקופות סוערות מבחינה עסקית, כמו גם בתקופות שגרה רגועות, בית העסק שלכם תמיד חשוף לאפשרויות פגיעה. מחובתכם לדאוג למענה איכותי, שייתן לכם ולכל העובדים הקשורים בעסק, ביטחון כלכלי.יוסי כבירי – סוכנות לביטוח, מציעה שורה של כיסויים בתחום הביטוחים העסקיים, שתפקידם לצמצם את הסיכון הפיננסי או הפיסי שעשוי לאיים על יציבות בית העסק.

 • ביטוח אובדן רווחים | מציע כיסוי להפסדי רווח כתוצאה משיבוש מוכח של מהלך העבודה, או הפסקה הכרחית בפעילות העסק. ביטוח זה כולל כיסויים במקרה של אובדן רווח גולמי, תוצאת החיבור בין הוצאות בית העסק ורווחיו נטו. כמו כן, כיסוי לשכר טרחה עבור רואה חשבון המועסק על ידי בית העסק להכנת תביעה רלוונטית. ניתן לרכישה רק בצמוד לרכישת ביטוח אש.
 • ביטוח אש | ביטוח הכולל כיסוי לנזקי אש, בכללם, אש תת קרקעית ונזקים כתוצאה מפגיעות ברד.
 • ביטוח צד שלישי | ביטוח המכסה את אחריות בית העסק כלפי הציבור. נותן מענה כנגד חשיפה לתביעות מצד ג', בגין פגיעות גוף או רכוש, כתוצאה מתאונה. הביטוח כולל כיסויים לנזקי גוף, מוות או מחלה של צד ג', כיסוי לפגיעות רכוש של צד ג' וכיסוי הוצאות הגנה משפטית לבית העסק.
 • ביטוח חבות מעבידים | ביטוח כנגד תביעות אפשריות מצד העובדים בבית העסק, במקרים של פגיעות גוף, מחלות או מוות בתאונה.
 • ביטוח שבר מכני | ביטוח המציע כיסוי מלא במקרה של נזק לרכוש עקב שבר מכני. הכיסוי כולל: חומרים פגומים, תכנון לקוי, רשלנות, פגיעה בזדון על ידי צד ג', תאונות, פיצוץ, אובדן רווחים, קלקול. ניתן לרכישה רק בצמוד לרכישת ביטוח אש.
 • ביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה) | ביטוח זה מכסה אובדן ציוד או נזק לציוד, כתוצאה מאש או עקב תאונה מצד גורמים חיצוניים.
 • ביטוח תאונות אישיות | פיצוי כספי חד פעמי במקרה של מוות, נכות לצמיתות או אובדן כושר עבודה שנגרמו כתוצאה מתאונה. הכיסוי הוא מסביב לשעון, בכל מקום בעולם.
 • ביטוח דמי מחלה | יסוי לתשלומים המגיעים לעובדים בעסק בזמן מחלה. ניתן לבטח כל עובד עד גיל 65, ללא צורך בהצהרת בריאות או בבדיקה רפואית אישית. הכיסוי כולל החזר לתשלום דמי מחלה שקיבל העובד עקב אובדן כושר עבודה זמני או קבוע ופיצוי להיעדרות העובד לאחר תאונה.

השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית

  ידוע לי כי אין חובה חוקית למסור פרטים, אך אני מסכים/ה למסור את פרטי האישיים לצורך קבלת שירותי ביטוח והכללתם במאגר סוכנות הביטוח כבירי.

  לרשימת מנתחי הסדר עם חברות הביטוח

  עמוד ביטוחים

  למידע נוסף וקבלת הצעת מחיר

  04-8205100

  elinor@cabiri.co.il

   ידוע לי כי אין חובה חוקית למסור פרטים, אך אני מסכים/ה למסור את פרטי האישיים לצורך קבלת שירותי ביטוח והכללתם במאגר סוכנות הביטוח כבירי.
   דילוג לתוכן