מחירון שירותים

החל משנת 2004 חלו תמורות רבות בשוק הביטוח – מחד, חבותו ועבודתו של סוכן הביטוח גדלה משמעותית ומאידך, התגמול ירד. בגין השירותים המפורטים להלן אין אנו מתוגמלים ע"י חברות הביטוח ועל כן נאלצים לגבות שכר טרחה:

שירותים

המחיר ללא מע"מ

קבלת טיפול מינוי סוכן לפוליסה

350 ש״ח לפוליסה

ריכוז מידעים, בדיקת הפוליסות הפרטיות והמלצות

עשוי להשתנות בהתאם למורכבות התיק

750 ש״ח למבוטח

מסלקה פנסיונית - לרבות המלצות וריכוז נתונים מחב' ביטוח

1,500 ש״ח למבוטח

הליך עזיבת מקום עבודה לרבות טיפול בריסק זמני

500 ש״ח למבוטח

פדיון פוליסת ביטוח חיים טרם גמר תוקף

350 ש״ח

אישורים - הנפקה ומשלוח

(אישור מס, תחזית גבייה וכד')

75 ש״ח

העתקי פוליסה - הנפקת העתק פוליסה ומשלוח

(בנוסף לפוליסה המקורית שנשלחה בסמוך לרכישת הביטוח)

47 ש״ח

הלוואה מפוליסה

180 ש״ח

שינוי פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי

45 ש״ח

למחירים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל שירותים אלה ישירות מחברות הביטוח.

התשלומים הנ"ל ייגבו בשיקים לפקודת משרדנו "יוסי כבירי סוכנות לביטוח". חשבונית / קבלה יופקו כחוק, אחר פרעון, וישלחו אל הלקוח בדוא"ל / דואר ישראל.

דילוג לתוכן